Velour tapeter.

Velourtapet er tapeter med pålimet velour, som er en form for hår eller stof som sidder ovenpå tapeten, og giver tapeten er tredimentionel følelse.

Sorter
Pris

Velour tapeter